เทคโนโลยี AI ขยายฐานสู่วงการคาสิโน

เทคโนโลยี AI ขยายฐานสู่วงการคาสิโน

การเกิดขึ้นของเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) หรือ “ปัญญาประดิษฐ์” ทำให้คนทั่วโลกทึ่ง และรู้สึกมีความหวังในการพัฒนาสิ่งต่างๆ ในโลกให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็มีผู้หวั่นวิตกว่า กลุ่มที่เป็นภัยต่อสังคมจะนำเทคโนโลยีอัจฉริยะนี้ไปใช้ก่อความรุนแรง ทั้งนี้ มีการใช้ AI ครั้งแรกในวงการคอมพิวเตอร์ จากนั้นก็ขยายฐานการใช้งานสู่อุตสาหกรรมหลายสาขา รวมทั้งวงการคาสิโน ซึ่งมีการนำ AI มาพัฒนาเกมสล็อตและเกมคาสิโนออนไลน์อื่นๆ มานานหลายปี แต่เป็นไปได้ว่า มีนักเสี่ยงโชคส่วนน้อยที่รู้ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้

เทคโนโลยี AI ขยายฐานสู่วงการคาสิโน

เทคโนโลยีที่มีความนึกคิดเหมือนมนุษย์

ความหมายของ AI อธิบายอย่างรวบรัด คือเทคโนโลยีอัจฉริยะที่มีกระบวนการคิด การกระทำ การให้เหตุผล และแก้ปัญหาเหมือนมนุษย์ เป็นโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์แห่งความชาญฉลาดที่พัฒนาให้กับสิ่งไม่มีชีวิต ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ AI เป็นกลไกขับเคลื่อนการทำงานที่คุ้นเคยกันดี ได้แก่ หุ่นยนต์ โดยปัจจุบันมีหลายบริษัทพัฒนาออกมาทดลองใช้งาน เช่น หุ่นยนต์สุนัขไอโบะ (Aibo) ของบริษัทโซนี่ อาซิโมะ (Asimo) ของบริษัทฮอนด้า และที-เอชอาร์3 (T-HR3) ของบริษัทโตโยต้า ซึ่งผลงานของฮอนด้าและโตโยต้าเป็นหุ่นยนต์มนุษย์ มีอากัปกิริยาเหมือนมนุษย์ อีกทั้งทักทายกับมนุษย์ได้

AI มีทั้งข้อดีและข้อเสียต่อวงการเกมคาสิโน

ในส่วนของวงการคาสิโน ระดับการนำ AI มาใช้งานยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น แต่มีแนวโน้มที่ AI จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเกมคาสิโนออนไลน์เพิ่มขึ้นตามลำดับ ซึ่งเป็นไปได้ที่จะเข้ามาเต็มรูปแบบในอนาคตอีกไม่นาน โดยหาก AI กลายเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือแพร่หลายในวงการคาสิโน จะส่งผลต่อวงการทั้งแง่ดีและเสีย เช่น หากฝ่ายผู้ประกอบการนำ AI ไปพัฒนาเกมให้น่าเล่นมากขึ้น และกำหนดการได้เสียยุติธรรมขึ้น ถือเป็นเรื่องดี ในทางตรงกันข้าม หากนักเสี่ยงโชคอาศัย AI ช่วยเล่นและได้เงินรางวัล ถือว่าใช้ AI ไปในทางที่ไม่เหมาะสมนัก

AI อาจเป็น ”ตัวเปลี่ยนเกม” ใหม่แห่งวงการเกมคาสิโนออนไลน์

เทคโนโลยี AI มีแนวโน้มจะเข้าสู่วงการคาสิโนออนไลน์เพิ่มขึ้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่ AI จะเป็น ”ตัวเปลี่ยนเกม” โดยเปลี่ยนแปลงการเล่นเกมครั้งใหญ่ในอนาคต