3 ข้อเกี่ยวกับใบอนุญาตคาสิโนออนไลน์ที่ไม่ค่อยมีใครรู้

3 ข้อเกี่ยวกับใบอนุญาตคาสิโนออนไลน์ที่ไม่ค่อยมีใครรู้

ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นยุคของคาสิโนออนไลน์ หมายถึงอยู่ในช่วงที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูง ทำให้มีผู้ประกอบการจำนวนมากทั่วโลกเปิดเว็บไซต์ให้บริการกับนักเสี่ยงโชค และสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการใช้เรียกความไว้วางใจจากนักเสี่ยงโชค ให้นักเสี่ยงโชครู้สึกเชื่อมั่น ไม่หวั่นว่าจะถูกโกง คือใบอนุญาตการพนัน (Gambling license) โดยประกาศไว้อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ของตนว่ามีใบอนุญาตการพนันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่รู้จักกันน้อยมากอยู่ 3 ข้อ

3 ข้อเกี่ยวกับใบอนุญาตคาสิโนออนไลน์ที่ไม่ค่อยมีใครรู้

3 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน

“ความลับ” หรือประเด็นที่รู้จักกันน้อยเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 3 ข้อ ประกอบด้วย

1. นักเสี่ยงโชคมักไม่สนใจใบอนุญาต

แม้จะหวั่นเรื่องความซื่อตรงของคาสิโน แต่นักเสี่ยงโชคส่วนใหญ่ก็ไม่ใส่ใจตรวจดูใบอนุญาตของคาสิโน

2. คาสิโนมีใบอนุญาตหลายใบได้

กฎหมายบังคับไว้ว่า คาสิโนต้องมีใบอนุญาตการพนันอย่างน้อย 1 ใบ แต่คาสิโนหลายแห่งมีใบอนุญาตหลายใบ

3. ใบอนุญาตแต่ละแห่งมีมาตรฐานต่างกัน

มาตรฐานของใบอนุญาตที่รัฐบาลหลายประเทศออกให้คาสิโนมีแตกต่างกัน โดยองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือสูงส่วนหนึ่ง ได้แก่ UK Gambling Commission และ Dutch Gaming Authority

การตรวจดูใบอนุญาตถือว่ามีความสำคัญ

โดยปกติแล้ว นักเสี่ยงโชคมักไม่ตรวจดูใบอนุญาตการพนันของคาสิโนที่เข้าไปเล่น ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควร เพราะใบอนุญาตคือสิ่งยืนยันความซื่อตรงโปร่งใสในการทำธุรกิจของคาสิโน เป็นหลักฐานให้ความเชื่อมั่นได้ว่า คาสิโนจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าไปใช้หาประโยชน์อย่างอื่น อย่างไรก็ตาม ใบอนุญาตที่คาสิโนได้มาต้องได้จากหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือสูงจากทั่วโลก โดยนักเสี่ยงโชคสามารถตรวจดูใบอนุญาตได้ที่บริเวณด้านล่างหน้าแรกเว็บไซต์ของคาสิโนแต่ละแห่ง ซึ่งจะมีระบุประเทศที่ตั้งสำนักงานของคาสิโนอยู่ด้วย

3 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับใบอนุญาตของคาสิโนที่รู้จักกันน้อยมาก

ใบอนุญาตการพนันเป็นสิ่งสำคัญของคาสิโน แต่เป็นเรื่องแปลกที่นักเสี่ยงโชคส่วนใหญ่ไม่สนใจเรื่องนี้ อีกทั้งอาจไม่ทราบว่าใบอนุญาตแต่ละแห่งมีมาตรฐานต่างกัน